קורס לחמי ומאפי מחמצת – לתלמידי פרונטלי

מצב נוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
לא התחיל
עוד לא נכנסת.
קורס
חומרי עזר

קמחים, תער לחריצת לחמים, תנור, מיקסר

תוכן הקורס

פרוש הכל