קורס לחמי ומאפי מחמצת

מצב נוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
לא התחיל
עוד לא נכנסת.
אחרי שנבסס את המחמצת נתחיל להתאמן על לחמים ומאפים ספציפיים.
הקורס כולל גם מבחנים תיאורתיים מובנים.
התקשורת איתי נעשית דרך קבוצת פייסבוק

תוכן הקורס

פרוש הכל