זום 07012021 – הבהרות והסברים לגבי אקסל הציוד והזמנות