שאלון פוקאצ’ה Copy

בחלק זה ישנו שאלות לבדיקת העמקת הידע על בצק בהידרציה גבוהה

שאלון פוקאצ’ה Copy