הכנת בצק ראשוני – אוטוליזה עם מחמצת ומים בלבד Copy