לישת בצק ותחילת באלק (הוספת מחמצת אחרי אוטוליזה והוספת מלח) Copy